Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Przygotowując się do rozwiązania, dbamy o wiele rzeczy – urządzenie pokoju i skompletowanie wyprawki dla niemowlęcia, spakowanie torby do szpitala, udział w zajęciach szkoły rodzenia, zorganizowanie opieki dla starszego dziecka na czas naszej nieobecności. A czy pamiętamy również o sobie i własnych potrzebach?

Plan porodu może to bardzo ułatwić.

Dlaczego plan porodu jest taki ważny?

Przyjście na świat dziecka to moment budzący bardzo wiele emocji. Często wiąże się ze strachem, niepewnością i zdenerwowaniem. Aby poukładać i nieco opanować te uczucia, dobrze jest zastanowić się, jak powinien wyglądać nasz idealny poród i które z  jego aspektów są dla nas najważniejsze, a następnie je spisać. Pomoże to zapanować nad chaosem, uspokoić się i odpowiednio przygotować do tego ważnego wydarzenia. Dodatkowo posiadając listę, będziemy miały pewność, że nie o niczym nie zapomniałyśmy. Znacznie łatwiej jest przekazać położnej lub lekarzowi swoje prośby, gdy są one spisane na kartce – może to również zrobić w naszym imieniu partner lub inna osoba towarzysząca przy porodzie.

Stworzenie planu porodu pozwala na kontrolę jego przebiegu (oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe).

Warto pamiętać!

Według wprowadzonych w 2012 r. standardów opieki okołoporodowej plan porodu jest dokumentem wiążącym, który nie może nie być przestrzegany przez personel medyczny. Nie jest to więc fanaberia, a prawo rodzącej! Wyjątkiem są sytuacje zagrażające zdrowiu matki i dziecka – wtedy jednak lekarz jest zobowiązany do wyjaśnienia ich pacjentce.

Co warto zawrzeć w planie porodu?

Dobrze skonstruowany dokument powinien  zawierać wszystkie jego najważniejsze aspekty, takie jak:

  • Obecność osoby towarzyszącej przy porodzie – partnera, przyjaciółki, mamy itp.;
  • Chęć skorzystania ze znieczulenia;
  • Preferencje dotyczące nacinania krocza, przebijania pęcherza płodowego, podania oksytocyny czy leków przeciwbólowych itp.;
  • Wybór pozycji rodzenia;
  • Decyzji dotyczącej obecności studentów przy porodzie;
  • Wygląd miejsca porodu: pokój jednorodzinny, prywatna sala itp., przyciemnione światło, odpowiednia muzyka (można zabrać ze sobą do szpitala np. MP3 z własną playlistą);
  • Możliwość robienia zdjęć lub nagrywania porodu

Przyszła mama może również decydować o pierwszych chwilach po porodzie. W dokumencie warto więc zawrzeć informacje o tym, czy noworodek ma być ubrany, czy zależy nam na kontakcie „skóra do skóry” (według przepisów każda rodząca ma prawo do nieprzerwanego, dwugodzinnego kangurowania noworodka, chyba że jego stan zdrowia na to nie pozwala – mimo to ten przepis wciąż przez wiele szpitali jest ignorowany, warto więc dodatkowo go podkreślić), kiedy dziecko ma zostać zważone i zmierzone, czy może być dokarmiane przez personel itp.

Jak stworzyć plan porodu?

Najlepiej, aby miał on zwięzłą, czytelną formę – ułatwi to szybkie przyswojenie personelowi medycznemu treści. Preferowane jest przedstawienie go w postaci punktów.  Niektóre szpitale posiadają również własne formularze do stworzenia planu porodu. Warto o to zapytać podczas rutynowej wizyty. Plan porodu należy dostarczyć lekarzowi prowadzącemu i położnej, która będzie odbierała poród kilka tygodni wcześniej. Można również zabrać ze sobą kopię bezpośrednio na porodówkę.